Dag 253: Ellen (www.kcwz.nl)


 

‘Ellen is studente journalistiek met een bijbaantje als notuliste bij een gemeente. Enthousiast schuift ze aan bij de Stuurgroep wonen, welzijn en zorg Mariaklooster om de verslagen te verzorgen. De plaatselijke woningcorporatie, welzijnsinstelling, zorgaanbieder, de gemeente en Stichting Kinderopvang willen een oud klooster ombouwen tot grand café gerund door ouderen, seniorenwoningen en een kinderopvang. Ellen’s oma heeft zich al gemeld voor zo’n mooie nieuwe woning. Het plan wordt met veel enthousiasme ontvangen, maar het loopt allemaal heel anders. Ellen ziet met verbazing hoe eigenbelang, verborgen agenda’s, botsende karakters en uiteenlopende belangen het proces danig verstoren. Of haar oma haar nieuwe appartement ooit in gebruik kan nemen, wordt steeds onzekerder.’

Deze korte speelfilm Het boekje van Ellen is een instrument om de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versterken. De film is in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg gemaakt, samen met een gelijknamig werkboek en een gebruikershandleiding. Het instrument staat vol met tips en suggesties voor succesvol samenwerken en wordt door gebruikers gewaardeerd met het rapportcijfer 8. Film en werkboek zijn te bestellen bij het Kenniscentrum.

Proces van samenwerking in beeld
De film toont de valkuilen van een fictief samenwerkingstraject. Met veel humor komen herkenbare situaties in beeld. Hiermee worden ingewikkelde en soms pijnlijke momenten in de samenwerking bespreekbaar gemaakt. Het boekje van Ellen is geen instructiefilm voor de realisatie van een woonservicegebied, maar een werkfilm om samen te bekijken en bediscussiëren. Het is een spiegel die discussie uitlokt over het proces van samenwerking.

Het boekje van Ellen is een korte speelfilm over deze samenwerking en laat het proces in al z’n facetten zien. De wrange ontknoping maakt veel discussie los, en zal voor mensen die zelf in dergelijke trajecten participeren, veel herkenning oproepen. De makers van de film hopen dat het zien en bespreken van de uitkomst een geweldige stimulans zal zijn het beter te doen.

Behalve nuttig is de film ook zeer onderhoudend. De harde realiteit wordt met veel humor en overtuiging gespeeld door Nederlandse topacteurs als Anneke Blok en Kees Hulst.

Doelgroep
De film is bedoeld voor organisaties en mensen die een gezamenlijk project onderhanden hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg bijvoorbeeld de leden van een stuurgroep. Zij kunnen gezamenlijk de film bekijken, gevolgd door discussie. Hoe verloopt het proces, waar kan ingegrepen worden, hoe kan het anders? De film nodigt daartoe uit. Reflectie op samenwerking en interactie zal de samenwerking en het projectresultaat ten goede komen. Men deelt een gezamenlijke ervaring waar men nog jaren profijt van zal hebben.

Reacties
‘Een zeer bruikbare film om het proces en de valkuilen van het proces [van samenwerking] goed in beeld te brengen.’ ‘Een mooie film met herkenbare situaties’ en ‘ik vond het een mooie film: goed geacteerd, goed camerawerk, goed script en goede begeleiding met het werkboekje’. Dit zijn enkele uitspraken van mensen die de film hebben ingezet. Een laatste quote: ‘Het boekje van Ellen geeft een interessant inkijkje in de weerbarstige praktijk van samenwerking tussen gemeente, verhuurder, zorgpartijen en andere stakeholders.’

Gebruik
Voor een optimaal effect kan de film het beste bekeken en besproken worden met een professionele onafhankelijke gespreksleider. Men kan hiervoor ondermeer terecht bij de adviseurs van De Vijfde Dimensie, van wie het idee en het materiaal voor de film afkomstig is. Ook Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg en ondersteuning is nauw betrokken bij de film en levert ondersteuning op maat.

Productie
De film ‘Het boekje van Ellen’ kwam tot stand dankzij de medefinanciering van Aedes vereniging van woningcorporaties, ActiZ organisatie van zorgondernemers, het ministerie van VWS en het voormalige ministerie van VROM/WWI, de provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Vilans kenniscentrum voor langdurige zorg en ondersteuning. Zij hechten aan goede samenwerking om burgers te ondersteunen om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

 

Toen ik op zoek was naar nieuwe Ellens, kwam ik ‘Het boekje van Ellen’ tegen. Ik heb mijn mail met uitleg over mijn blog gestuurd aan de organisatie, met de vraag of zij deze zouden willen doorsturen aan Ellen. De Ellen van het boekje.

Ik kreeg een mail terug van Danielle Harkes, een medewerker van KCWZ. Zij vertelde me dat Ellen een fictief persoon is, die in deze film speelt. De film is gemaakt om het proces en de valkuilen van samenwerking in beeld te brengen, op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Heel erg grappig dat ik dacht dat deze Ellen echt bestond. Maar ik vond het onderwerp zo interessant dat ik er toch graag een blog aan wilde wijden. Want in de trailer (die je hieronder kunt bekijken) wordt al snel duidelijk dat er zoveel verschillende belangen zijn, en hoe ga je daarmee om? Ik heb zelf ook regelmatig vergaderingen genotuleerd voor wijk- en winkeliersverenigingen, en daar zie je ook heel duidelijk de verschillende belangen die er spelen. En welk belang zet je dan voorop? Het belang van de wijk cq alle winkeliers, of ga je voor eigen gewin? Sommige mensen interesseert alleen het eigen belang, die proberen koste wat kost hun zin te krijgen. Waardoor er in vergaderingen wel dingen kunnen worden afgesproken, maar zodra de vergadering is gesloten wordt het anders. Dan gelden de regels van de sterkste.

Ik hou van een goede samenwerking, en ik vind dat de dingen die zijn afgesproken, moeten worden nagekomen. En als je het er niet mee eens bent is dat prima, maar zeg dat dan tijdens de vergadering. En ga niet instemmen met iets waarvan je weet dat je het daarna toch niet gaat nakomen. Dat is zonde van een ieders tijd.

Ik ben door de trailer heel nieuwsgierig geworden naar de film. Misschien dat ik ‘m toch even ga bestellen. Kan ik altijd van leren…

http://www.youtube.com/watch?v=QQ_DqIgPoAA

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s